تازه ها

 • گردو درجه یک

  ۳۷۰,۰۰۰ ریال ۳۴۵,۰۰۰ ریال

  گردو درجه یک

  ۳۷۰,۰۰۰ ریال ۳۴۵,۰۰۰ ریال

  در انبار موجود نمی باشد

  در انبار موجود نیست
 • ماهی سالمون

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال ۱۱۵,۰۰۰ ریال

  ماهی سالمون

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال ۱۱۵,۰۰۰ ریال

  در انبار موجود نمی باشد

  در انبار موجود نیست
 • مرغ گرم

  ۷۷,۰۰۰ ریال ۷۱,۵۰۰ ریال

  مرغ گرم

  ۷۷,۰۰۰ ریال ۷۱,۵۰۰ ریال

  در انبار موجود نمی باشد

  در انبار موجود نیست
 • گوشت گوسفند

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال ۳۹۰,۰۰۰ ریال

  گوشت گوسفند

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال ۳۹۰,۰۰۰ ریال

  در انبار موجود نمی باشد

  در انبار موجود نیست
 • لیمو ترش

  ۷۵,۰۰۰ ریال ۶۹,۰۰۰ ریال

  لیمو ترش

  ۷۵,۰۰۰ ریال ۶۹,۰۰۰ ریال

  در انبار موجود نمی باشد

  در انبار موجود نیست